Różne rodzaje motyli

Różne rodzaje motyli

Motyle są tym rzędem owadów, który żyje we wszystkich rejonach kuli ziemskiej, za wyjątkiem obszarów przylegających do bieguna północnego i bieguna południowego. Motyle możemy spotkać nawet w Arktyce. Największa ilość motyli występuje jednak w krajach tropikalnych. Duża liczba motyli spotykana jest także w Europie. Środowisko życia motyli jest bardzo różnorodne. Są wśród nich gatunki, które spotkamy jedynie na obszarach górskich, są jednak i takie, które żyją w środowisku wodnym. Jedynym środowiskiem, w którym do tej pory nie spotkano motyli są morskie wody. Na świecie spotykamy motyle dzienne i motyle nocne (ćmy). Motyle te różnią się pomiędzy sobą trybem życia, który prowadzą oraz kształtem czułków. Motyle dzienne od motyli nocnych różni także sposób w jaki ułożone są ich skrzydła, także samo budowa skrzydeł jest różna. Przyjęło się uważać, że ćmy są ubarwione na szaro, jednak na świecie żyją gatunki motyli nocnych ubarwionych równie kolorowo, jak motyle dzienne. I odwrotnie, można spotkać szare motyle dzienne.

Tagi wpisu: , .

Motyle w Polsce

Motyle w Polsce

W Polsce możemy wyróżnić aż 3 tysiące gatunków motyli. Jednak nie oznacza to, że wszystkie gatunki są spotykane równie często i występują z równą częstotliwością. Są gatunki bardzo pospolite spotykane praktycznie wszędzie, ale zdarzają się też gatunki które spotkać jest bardzo ciężką, a czasem nawet są chronione. Obecna liczba gatunków motyli w Polsce nie jest ostateczna, ponieważ cały czas stwierdza się obecność nowych gatunków, wcześniej nieznanych badaczom. Największa różnorodność gatunkowa występuje w przypadku motyli dziennych. Najbardziej powszechne odmiany w Polsce to: paziowate, bielinkowate, rusałkowate, oczennicowate, modraszkowate, powszelatkowate oraz wielenowate. Z pośród wymienionych podgrup gatunkowych najliczniejsze są motyle z rodziny modraszkowatych. Wyróżnia się z pośród nich aż 49 gatunków. Nie oznacza to, że wyżej wymienione odmiany to jedyne gatunki w Polsce. Jest ich znacznie więcej, ale nie są tak powszechnie i często spotykane jak przykładowo motyle z rodziny bielinkowatych.

Tagi wpisu: , .

O rzędzie motyli

O rzędzie motyli

Do rzędu motyli należy około 150 000 gatunków. Są one więc jedną z najliczniejszych grup owadów. Upowszechnił się podział motyli na motyle dzienne i motyle nocne. Motyle nocne to po prostu ćmy. Prowadzą one nocny tryb życia. Charakteryzuje je szara barwa oraz pierzaste lub zaostrzone czułki. Motyle dzienne zazwyczaj posiadają kolorowe skrzydła, ich czułki są zakończone buławkowato, a aktywność prowadzą od wschodu do zachodu słońca. Podział ten nie jest jednak podziałem zbyt ścisłym. Wśród motyli można spotkać i takie, które nie spełniają wymienionych cech, co utrudnia zaliczenie ich do grupy motyli nocnych lub dziennych. Wśród innych owadów motyle są owadami, których rozwój jest najbardziej zaawansowany. Ciało motyli składa się z segmentów. Poszczególne segmenty chroni pancerzyk z chityny. Ciało motyli pokryte jest drobnymi łuskami przypominającymi delikatne włoski. Narządy zmysłów oraz aparat gębowy motyli znajduje się na kulistej głowie. Pokarmem większości motyli jest nektar kwiatów.

Tagi wpisu: , .

Ogólnie o motylach

Ogólnie o motylach

Chyba każdy z nas w dzieciństwie próbował łapać motyle i zachwycać się ich pięknem. Tym co wyróżnia motyle na tle innych owadów latających są ich skrzydła, niejednokrotnie wzorzyste i bardzo ładnie ubarwione. Najogólniej rzecz ujmując motyl jest to blisko spokrewniony z chruścikami, rodzaj owadów uskrzydlonych. Jeśli chodzi o podział motyli na pewne grupy to w celach rozróżnienia stosuje się podział na motyle dzienne oraz motyle nocne, czyli tak zwane ćmy. Rzadziej stosowanym podziałem jest rozróżnienie na motyle większe i mniejsze. Mimo tego są to podziały sztuczne i nie do końca zgodne z prawdą. Przykładem mogą być ćmy które uważane są za motyle nocne, a mimo tego wiele odmian lata również w ciągu dnia. Ważne jest też to, że podziały te mogą w różny sposób nakładać się na siebie. Motyl to owad obecny praktycznie na całym świecie. Wyjątek stanowi jedynie Antarktyda. Obecnie naukowcy doliczyli się ponad 150 tysięcy gatunków motyli. W samej Polsce jest ich ponad 3 tysiące. Motyle to grupa owadów która liczebnością ustępuje jedynie chrząszczom.

Tagi wpisu: , .

Piękna dostojka dafne

Piękna dostojka dafne

Na terenie Polski spotkać można bardzo wiele różnych gatunków motyli. Wśród tych, które z pewnością uznać można za piękne znajduje się dostojka dafne. Jest to motyl dzienny, który zalicza się do dużej rodziny rusałkowatych. Motyl ten wyróżnia się skrzydłami w kolorze ciepłego złota, na których znajduje się bardzo wyraźny czarny rysunek. Różnice między samicami a samcami w przypadku dostojki dafne są naprawdę bardzo niewielkie. Motyl ten zasiedla przede wszystkim łąki, które znajdują się na skraju lasów, drogi przebiegające przez las a także polany znajdujące się w lesie. Na terenie Polski spotkać można go przede wszystkim w rejonach północno – wschodnich. W niektórych regionach występuje na stanowiskach bardzo izolowanych. Ze względu na rodzaj środowiska, które zasiedla dostojka dafne jest gatunkiem dość silnie zagrożonym wyginięciem. Nadzieją jest jednak ekspansja motyli z terenów Czech oraz Słowacji. Przypuszcza się, że w przyszłości motyle te mogą licznie zasiedlać stanowiska znajdujące się na terenach położonych w południowej części kraju.

Tagi wpisu: , .

Piękny niepylak mnemozyna

Piękny niepylak mnemozyna

Gatunków motyli jest naprawdę bardzo wiele. Wśród tych, które uznawane są za jedne z piękniejszych znajduje się niepylak mnemozyna. Motyl ten zalicza się do dużej rodziny paziowatych. Niepylak mnemozyna wyróżnia się skrzydłami w kolorze czarno – białym. Nie dostrzeżemy na nich żadnych barwnych plam. W przypadku tego gatunku występują wyraźne różnice między samcami a samicami. W przypadku samic na skrzydłach wyraźny jest bardzo silny czarny rysunek, który w przypadku samców nie jest aż tak wyraźny. Samice mają również przednią część tułowia w kolorze żółtawym. Ciało niepylaka mnemozyna ma kolor ciemny i pokryte jest licznymi włoskami. Skrzydła są dość duże. Łuski są dość rzadko ułożone. Cechy te sprawiają, że motyle te doskonale radzą sobie w klimacie nieco bardziej surowym. W czasie lotu motyle te są bardzo często mylone z bielinkiem kapustnikiem. Niepylak mnemozyna to motyl, który występuje zarówno w górach, jak i na nizinach. Nigdy jednak nie przekracza wysokości tysiąca pięciuset metrów.

Tagi wpisu: , .

Pożyteczne motyle

Pożyteczne motyle

Motyle to bardzo różnorodny gatunek owadów, który jest bardzo rozpowszechniony na wielu kontynentach. Wśród motyli możemy z jednej strony znaleźć pożyteczne odmiany, jak i szkodniki. Generalnie motyle pomagają w rozwoju ogrodu, gdyż podobnie jak pszczoły uczestniczą w zapylaniu kwiatów oraz w przenoszeniu wielu roślin z miejsca na miejsce. W ten sposób możemy zawsze stworzyć żyjący ogród, w którym możemy cieszyć się wieloma różnorodnymi roślinami i kwiatami, jakie często przyniesione są do naszego ogrodu właśnie przez motyle. Z drugiej strony musimy liczyć się z tym, że wiele motyli posiada larwy, jakie niestety nie są pożyteczne w naszym ogrodzie. Larwy takie podgryzają rośliny, ale w żyjącym ogrodzie nie musimy się przejmować wszystkimi larwami  motyli, gdyż nadmiar larw zostanie zredukowana przez inne owady. Musimy natomiast unikać pojawianiu się motyli, jakie są uznane za typowe szkodniki, czyli na każdym etapie ich rozwoju niszczą rośliny.  W żyjącym ogrodzie możemy spotkać się z wieloma różnymi owadami począwszy od pszczół, a skończywszy na chrząszczach, motylach, w tym motylach nocnych, czyli ćmach.

Tagi wpisu: , .