Motyle w Polsce

Motyle w Polsce

W Polsce możemy wyróżnić aż 3 tysiące gatunków motyli. Jednak nie oznacza to, że wszystkie gatunki są spotykane równie często i występują z równą częstotliwością. Są gatunki bardzo pospolite spotykane praktycznie wszędzie, ale zdarzają się też gatunki które spotkać jest bardzo ciężką, a czasem nawet są chronione. Obecna liczba gatunków motyli w Polsce nie jest ostateczna, ponieważ cały czas stwierdza się obecność nowych gatunków, wcześniej nieznanych badaczom. Największa różnorodność gatunkowa występuje w przypadku motyli dziennych. Najbardziej powszechne odmiany w Polsce to: paziowate, bielinkowate, rusałkowate, oczennicowate, modraszkowate, powszelatkowate oraz wielenowate. Z pośród wymienionych podgrup gatunkowych najliczniejsze są motyle z rodziny modraszkowatych. Wyróżnia się z pośród nich aż 49 gatunków. Nie oznacza to, że wyżej wymienione odmiany to jedyne gatunki w Polsce. Jest ich znacznie więcej, ale nie są tak powszechnie i często spotykane jak przykładowo motyle z rodziny bielinkowatych.

Tagi wpisu: , .

Gatunki motyli w Polsce

Gatunki motyli w Polsce

Motyle do jedne z najbardziej rozpowszechnionych owadów na całym świecie. Motyli nie znajdziemy jedynie na Antarktydzie. Na całym świecie mamy ponad 160 tysięcy gatunków motyli. Stale jedne gatunki znikają, a na ich miejsce specjaliści znajdują nowe gatunki, zwłaszcza w egzotycznych krajów. W Polsce również zdarza się odkryć całkowicie nowy gatunek motyla. W naszym kraju występuje ponad 3 tysiące gatunków motyli. Motyle są ważnym elementem wielu ekosystemów. Z jednej strony ich gąsienice zjadają wiele innych owadów, pasożytów. Dorosłe motyle żywią się nektarem oraz zapylają rośliny. Larwy motyli są ważnym pokarmem dla ptaków. Do popularnych gatunków motyli w naszym kraju zaliczamy motyle z grupy paziowatych na czele z paziem królowej. Często występują rusałkowate z piękną rusałką admirałem. Rozpowszechnione są również bielinkowate z uznawanym za pasożyta bielinkiem kapustnikiem na czele. Wśród motyli znajdziemy również modraszkowate. W Polsce mamy znacznie więcej nocnych gatunków motyli i jedynie około sto sześćdziesiąt gatunków dziennych motyli.

Tagi wpisu: , .